CENTRUL DE CREAŢIE ŞI AGREMENT PENTRU COPII ŞI ADOLESCENŢI CHIŞCĂRENI
 
 

Viziunea
Centrul de creație și agrement pentru copii și adolescenți Chișcăreni își propune ca finalitate: 
 
  • Un tînăr informat, instruit și educat, capabil do inserție profesionașă și socială rapidă.
  • Un tînăr multilateral dezvoltă, o personalitate autonomă cu o mare putere de adaptare și flexibilitate la schimbările impuse de o societate dinamică.